Ce activităţi desfășurăm prin acest proiect?

  • Elaborăm studii de cercetare pentru crearea unei baze cu cele mai recente informații în domeniul protocoalelor de recuperare a copiilor şi tinerilor cu leziuni cerebrale dobândite.
  • Realizăm o cercetare la nivel naţional, studiul şi analiza cererilor de pe piaţa muncii şi elaborăm rapoarte pentru ţările partenere.
  • Elaborăm un ghid de bune practici în recuperarea copiilor şi tinerilor cu leziuni cerebrale dobândite
  • Dezvoltăm platforma de e-Learning NEUROPED- REHAB
  • Realizăm module de formare profesională pentru formatorii din domeniul recuperării medicale
  • Organizăm evenimente de informare care urmăresc să crească interesul direct sau indirect al grupului ţintă pentru proiectul nostru.  

     În timpul derulării proiectului avem 4 astfel de evenimente în România, Franţa, Danemarca.

  • O activitate pe termen scurt de formare profesională desfăşurată în Danemarca.
  • Întâlniri între parteneri

Proiectul a început pe data de 1 Octombrie 2017 şi se va termina pe 30 septembrie 2019.