Care sunt obiectivele noastre?

  • Să analizăm și să elaborăm un „ghid de bune practici" pentru cursanți, studii de caz și diferite abordări ale tratamentului aplicat în centrele de recuperare copiilor și tinerilor cu leziuni cerebrale dobândite.
  • Să creăm un plan de învățământ și module de instruire pentru personalul medical și alți specialiști din domeniul recuperării pediatrice în vederea dobândirii abilităților teoretice și practice pentru evaluare, diagnostic și tratament, punând accent pe perioadele de tranziție dintre fazele recuperării.
  • Să creăm o rețea ”elev-profesor” ce are la bază o platformă IT capabilă să faciliteze schimbul de experiență sub îndrumare internațională.